Atypische myopathie bij paarden

Atypische myopathie is een dodelijke spierziekte bij paarden die wordt veroorzaakt door een toxische stof (hypoglycine A) die aanwezig is in de zaden van de esdoorn, de zogenaamde ‘helikopters’. De aandoening komt voor wanneer het koud, vochtig en winderig weer is en de zaden zich dus ver in de omgeving kunnen verspreiden. Vooral in de herfst en in de lente worden er veel gevallen gesignaleerd. Daarnaast komt het vaker voor bij paarden die op de weide staan en weinig of niet bijgevoederd worden.


De eerste klachten die zich voordoen wanneer een paard van deze zaden heeft gegeten zijn moeilijk of niet bewegen, een stijve en korte gang, beven, zweten, kolieksymptomen, sufheid, roodverkleuring van de urine en een verlaagde lichaamstemperatuur. In een later stadium zal het paard constant blijven liggen en zwaar ademen. Van zodra het paard niet meer recht kan, is de kans op genezing miniem. De meeste paarden sterven na enkele uren tot 1 à 2 dagen. Slechts 25% van de paarden overleeft de aandoening onder kliniekomstandigheden.

Tot op heden bestaat er geen effectieve behandeling voor deze ziekte, wel kan het paard symptomatisch behandeld worden met een infuus, pijnstillers en vitamines die de werking van de spieren ondersteunen. Bij vermoeden van een esdoornvergifitging bel je dus best zo snel mogelijk een dierenarts. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de symptomen en een bloedonderzoek. Hou het paard in tussentijd warm en geef het absolute boxrust. Zet de overige paarden op stal of op een andere weide en voeder ze voldoende bij met hooi.


Voorkomen is beter dan genezen!
Zet daarom je paarden preventief op stal tijdens de risicoperiodes of verwijder de esdoorns in de buurt van de weide. Indien dit onmogelijk is, is het belangrijk om de paarden op de weide bij te voederen met veel hooi en eventueel krachtvoer. Hierdoor zijn ze minder geneigd om de zaden op te nemen. Het voeder wordt het beste boven de grond gegeven. Tot slot kan je nog de dode bladeren en zaden op de weide verwijderen.