Cryptorchidie bij het paard

Op 4 januari 2017 werd het paard Milow aangeboden op onze praktijk voor castratie.

Milow is een vijf jarige hengst welke net werd aangekocht.
Bij uitwendige inspectie en palpatie werd vastgesteld dat het dier een unilaterale cryptorch is. Dit wil zeggen dat er tijdens de ontwikkeling slechts één testikel is ingedaald in het scrotum. Na een grondige palpatie van het lieskanaal werd de niet-ingedaalde teelbal hoog in het lieskanaal, op de overgang naar de buik gepalpeerd. De diagnose van de structuur die we voelden, werd bevestigd door middel van echografie waarmee, we de structuur van de teelbal in beeld konden brengen. Dit soort van cryptorch noemen we een abdomino-inguinale cryptorch.

Het dier werd na een pre-anesthetisch onderzoek klaargemaakt voor operatie.
Na inductie in de recoverybox werd het dier op de operatietafel getakeld en gekoppeld aan de gasanesthesie en de monitor om het dier te kunnen opvolgen tijdens de operatie.

De operatie bestaat uit het verwijderen van de twee testikels door middel van een gesloten castratie. Dit houdt in dat we twee incisies maken ter hoogte van het respectievelijke rechter en linker lieskanaal om via deze incisie de teelbal te verwijderen. Daarna wordt het lieskanaal gesloten en de incisies worden zorgvuldig gehecht. Dit in tegenstelling tot de meer courante open castratie waarbij we door middel van twee incisies in het scrotum de testikels verwijderen en we de incisies niet hechten. Het voordeel van een gesloten castratie is enerzijds het esthetisch effect waarbij we minder zwelling en bloedverlies hebben postoperatief. Anderzijds mogen de dieren reeds na drie weken terug onder het zadel terwijl dit bij een open castratie normaliter na een zestal weken is.

Zoals op de foto zichtbaar is, is de linker testikel veel kleiner dan de rechter. Het is ook de linker testikel die zich in het lieskanaal bevond. Het lieskanaal of de buikholte is geen ideale omgeving voor de ontwikkeling van een testikel, wat zorgt voor een onderontwikkelde testikel die, meestal geen vruchtbare spermacellen kan produceren. De hormoonproductie daarentegen kan wel plaatsvinden en soms zelf in extreme mate dat het kan leiden tot onhandelbare dieren, in de volksmond klophengst genoemd.

Na een paar dagen hospitalisatie op de praktijk, waarbij het dier werd opgevolgd en behandeld met pijnstillers en antibiotica, kon Wilow terug naar zijn eigenaars.