Moxidectine vergiftiging bij een veulen

Enige tijd geleden werd onderstaand veulen, van enkele weken oud, in spoed binnen gebracht op de praktijk.

Het veulen was de avond voordien ontwormd met moxidectine (Equest) en lag de volgende morgen levenloos in de stal. Moxidectine is namelijk erg schadelijk voor veulens jonger dan zes maanden oud en kan bij overdosering resulteren in ernstige zenuwsymptomen. De eigenaar legde onmiddellijk de link met het toedienen van de ontworming en contacteerde de dierenarts. Deze stuurde het veulen meteen door naar De Maalderij.

Van zodra het veulen was aangekomen op de praktijk, kreeg het een infuus en de nodige medicatie toegediend. Aangezien een intoxicatie met moxidectine kan leiden tot verlammingsverschijnselen werd de blaas gesondeerd, de mest regelmatig verwijderd en werd het veulen om de paar uur gedraaid om zo drukwonden te voorkomen. Na één dag intensief behandelen, werd er al een duidelijke verbetering waargenomen. Het veulen was levendiger en kon reeds rechtop blijven liggen. Boven alle verwachtingen in kon het veulen na enkele dagen zelfstandig rechtstaan en drinken bij de merrie. De merrie en haar veulen konden gelukkig samen de praktijk weer verlaten. De eigenaar liet onlangs weten dat het veulen in uitstekende gezondheid verkeert.

Hierbij willen we nog eens benadrukken dat veulens onder de 6 maanden niet ontwormd mogen worden met moxidectine. Let er ook steeds op dat je de correcte dosis gebruikt wanneer je je paard ontwormt. Een vergissing kan snel ernstige gevolgen hebben.