Tetanusinfectie bij het paard

Wat is tetanus?
De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium Tetani, welke een toxine produceert dat het zenuwstel aantast. De bacterie bevindt zich overal in de omgeving en een infectie gebeurt meestal via een diepe, open wonde. Paarden zijn opvallend gevoeliger voor tetanus dan andere zoogdieren. Een dergelijke infectie wordt 50 tot 90% van de paarden fataal.

Wat zijn de symptomen?
Het eerste symptoom bij tetanus is het verstijven van de kauwspier waardoor de paarden moeite hebben met het openen van de mond. De ziekte wordt daarom ook vaak de klem of kaakklem genoemd. Daarnaast zien we vaak dat de paarden de neusvleugels opensperren, het derde ooglid komt tevoorschijn en de staart wordt iets opgeheven. De spierstijfheid zal zich uitbreiden van het hoofd naar de hals en de ledematen. Uiteindelijk kan het paard niet meer staan. In het ergste geval gaan de ademhalingsspieren verstijven waardoor het paard overlijdt.
De symptomen worden duidelijk 2 tot 10 dagen na de infectie. Hoe dichter de wonde zich bij het hoofd -of de halsstreek bevindt, hoe sneller de symptomen zichtbaar worden en hoe ernstiger ze zijn.


Hoe wordt tetanus behandeld?
Bij een vermoeden van een tetanusinfectie moet zo snel mogelijk de dierenarts worden verwittigd. Er wordt dan onmiddellijk antitetanus serum en antibiotica toegediend. Daarnaast is het belangrijk om de wonde goed te verzorgen. Het paard wordt in een rustige, donkere, afgezonderde stal geplaatst en wordt licht gesedeerd om opwinding zoveel mogelijk te voorkomen. Verder wordt het paard gecontroleerd gevoederd en aan het infuus gekoppeld aangezien eten en drinken vaak moeilijk of zelfs onmogelijk is. Het kan soms tot twee weken duren voor er enige verbetering wordt waargenomen. De behandeling van tetanus kan dan ook weken duren en is vaak moeilijk, arbeidsintensief en kostelijk.

Hoe kan je tetanus voorkomen?
Vaccinatie is de beste bescherming tegen tetanus! De jaarlijkse vaccinatie van je paard bestaat uit een vaccin tegen tetanus en griep (influenza). Alvorens je paard jaarlijks gevaccineerd kan worden, moet er eerst een basisvaccinatie gegeven worden. Dit kan vanaf de leeftijd van 6 maanden. Deze vaccinatie moet dan nog eens herhaald worden na 4 weken en na 6 maanden. Nadien is het voldoende om je paard één maal per jaar te laten vaccineren. Een drachtige merrie vaccineer je best nog eens 4 weken voor de geboorte van het veulen.